Tầm nhìn

         Trở thành 1 đơn vị đối tác cung cấp hoá chất hàng đầu

         tại thị trường Việt Nam

 

 

 

Sứ mệnh

  Với nhân viên: Tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, nhân văn và chuyên nghiệp, là chốn mong ước của tất cả mọi người lao động, nơi họ được đáp ứng tốt nhất các nhu cầu phù hợp với năng lực không ngừng được nâng cao

  Với khách hàng: Cung cấp cho khách hàng hình ảnh và cảm giác an toàn, được phục vụ và chăm sóc, trong một thị trường mà ở đó người mua và người bán là đối tác hợp tác cùng phát triển

   Với xã hội và cộng đồng: Sự lớn mạnh của doanh nghiệp cũng là sự lớn mạnh của cộng đồng xã hội, ở đó doanh nghiệp ý thức được rõ nhất trách nhiệm gìn giữ một môi trường an toàn và trách nhiệm xã hội song hành cùng sự phát triển

 

 

Giá trị cốt lõi

 Thượng tôn pháp luật

 Con người là yếu tố quyết định của thành công

 Phục vụ là nhiệm vụ duy nhất của doanh nghiệp